Dobrodošli na stranice omladinskog kluba "Novi Val"

Novi val je omladinska organizacija čiji cilj je animiranje mladih ljudi i aktivno uključivanje u edukativne, ekološke, sportske, umjetničke, turističke,
kulturne, i zabavne aktivnosti. Jedan od osnovnih aktivnosti koje realizuje Novi val jeste i Reintrodukcija Bjeloglavih Supova u Bosnu i Hercegovinu kao i razvoj eko turizma.

Turistički program

Dobrodošli na stranice Autocampa "Blagaj" smještenog 12 km jugoistočno od Mostara, u starom hercegovačkom gradu Blagaju.

Više informacija

Aktuelni Projekti

Osnovni cilj kompletnog projekta će biti zasnovan na  međuetničkoj razmijeni djece osnovnih škola grada Mostara koja ima za cilj da pokaže  bogatstva različitosti istih kao i multietičnosti ali i u istom momentu jednakosti , upravo ono što predstavlja važnost kulture i biodiverziteta na planeti zemlji.
 Sve popraćeno edukativnim programima koji imaju za cilj da osvijeste mlade ljude o važnosti različitosti  kulture I biodiverziteta na lokalnom nivou kako bi u budućnosti mogli zajedno djelovati globalno.
Projekat se implementira uz pomoć  Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.


Aktuelni projekti