Eco HUB Blagaj – Akcija čišćenja u Nevesinju, jezero Alagovac