NOVOSTI

ZEOS eko-sistem d.o.o. u svojstvu ovlaštenog operatera sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH, preko svojih ovlaštenih podizvođača, obavještava sve pravne...

Sat za planetu Zemlju počeo se obilježavati kao simbolični događaj gašenja svjetla u Sidneju 2007. godine, a trenutno je ovaj događaj podržan u više...