NAJAVA RADNOG SASTANAKA U SKLOPU PROJEKTA EKO HUB BLAGAJ

Sa pokretanjem novog projekta Eko HUB Blagaj dana 29.7.2020 (srijeda) sa početkom u 10:00h u prostorijama Eko centra Blagaj održati će se radni sastanak sa 5 lokalnih zajednica (Nevesinje, Ljubinje, Čapljina, Stolac, Blagaj).

Radnom sastanku će prisustvovati predstavnici lokalnih zajednica, NVO i predstavnici neformalnih grupa građana.
Projekat Eko HUB Blagaj je osmišljen kao set aktivnosti, koje su međusobno logički i suštinski povezane.

Krajnji cilj je potaknuti i praktično pokrenuti trajnu komunikaciju među učesnicima tako da će svakog od njih staviti u centar zbivanja i dodijeliti mu ulogu nosioca daljih aktivnosti širenja pozitivne svijesti o zaštiti prirode za bolju budućnost svih nas.

Koraci u realizaciji ovog projekta su slijedeći:

1. Seminar NVO/studenti, neformalne grupe (4 seminara po 15 učesnika) u roku trajanja projekta od 26 mjeseci.

2. Sastanak predstavljanja Certifikacijskog mehanizma u partnerstvu sa drugim Eko HUB-om sa područja Ljubinje, Nevesinje, Čapljina, Stolac i Blagaj.

3. Lokalne inicijative/akcije – akcije čišćenja i ekoloških performansi (20 akcija po 20 učesnika) na području Ljubinja, Nevesinja,Čapljine, Blagaja i Stoca.

4. Koliko si Eko / aktivno uključivanje građana u riješavanje ekoloških problema putem socijalnih mreža.

5. Eko multimedija, foto i video produkcija 25 kratkih video klipova u trajanju  od 1 do 3 minute.

6. Web Portal Eko HUB-a, predstavljanje svih aktivnosti projekta putem web platforme.

Eko Alarm, izrada web platforme za online prijave ekoloških problema kao i snimanje kratkih 7 video priloga u trajanju od 15-20 minutnog sadržaja s ciljem informisanja javnosti o negativnim ekološkim problemima te zajedničko djelovanje na terenu s ciljem pronalaska riješenja za ekološke probleme.

Eko HUB Blagaj je u sklopu projekta „Misli o prirodi!“ koji je trogodišnji projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava vlada Švedske u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka.