U Blagaju održana napredna obuka – “potraga i spašavanje u prirodi“

U Eko centru Blagaj je započela obuka – „Napredna edukacija potrage i spašavanja u prirodi“ koju organizuje TIKA (Turska agaencija za saradnju i koordinaciju)  u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i organizacijom IHH (Turska humanitarna organizacija). TIKA provodi brojne projekte u BIH koje doprinose prospretitetu ove države. U ovoj obuci koja se održava na području Eko centra Blagaj učestvuje 26 polaznika. Ovi polaznici su obuku obavljali na sektoru A (pejotl) i sektoru B (pčelinjak) na području penjališta Blagaj. Eko centar Blagaj sa izradom prve vještačke stijene 2014 godine postaje baza za razvoj penjanja i raznih obuka, a danas geografski prostor za penjanje na području Blagaja koji zauzima oko 2,5 km2.Na penjalištu se nalazi oko 130 smjerova  što predstavlja razne vrste smjerova kojima se mogu zadovoljiti razni penjači.